na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Dozvole za strance

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA STRANCE U SRBIJI

Boravišna dozvola je osnov ostvarivanja svih ostalih prava stranaca u Srbiji. Bez boravišne dozvole se ne može dobiti radna dozvola niti boraviti u Srbiji duže nego što je to predviđeno za strance kao turiste.

Boravišna dozvola se može zatražiti po osnovu osnivanja firme za šta nije neophodno investirati bilo koji iznos novca. Strancima u Srbiji je dozvoljeno osnivanje firme i sa samo jednim zaposlenim, odnosno vlasnikom kao zaposlenim. Stranac koji osniva firmu u Srbiji potpisuje ugovor o radu sa svojom firmom, čime dokazuje da mu je to izvor prihoda za život u Srbiji i na taj način ostvaruje uslov za dobijanje boravišne, a kasnije i radne dozvole.

Da biste ostvarili pravo na boravišnu dozvolu u Srbiji, ne morate boraviti u zemlji u preiodu čekanja na odobrenje boravišne dozvole. Potrebno je da dođete u Srbiju 2 puta u roku od 30 dana i možete dobiti prebivalište u Srbiji.

Nakon što se licu, kao podnosiocu zahteva odobri boravišna dozvola, može se započeti procedura za podnošenje zahteva za članove uže porodice u cilju spajanja porodice. Za dobijanje boravišne dozvole za članove porodice se čeka oko 45 dana od dana predaje zahteva.

Stalni boravak u Srbiji stranac može zatražiti nakon 5 godina boravka sa privremenom dozvolom. Ukoliko uslovi koji su propisani zakonom postoje, skoro je sigurno da će se strancu nakon 5 godina boravka odobriti trajna boravišna dozvola.

Ko se smatra rezidentom u Srbiji?

Svi oni koji imaju pravo boravka iz ličnih ili poslovnih razloga na teritoriji Srbije i koji provode, u kontinuitetu ili povremeno najmanje 183 ili više dana u 12 meseci jedne godine, smatraju se rezidentima.

Osnove za dobijanje boravišne dozvole

Podnosilac zahteva mora da osnuje posebnu firmu u Srbiji ili ogranak firme sa sedištem u inostranstvu. Uz to, može se dobiti boravišna dozvola osnivanjem zadužbine u kojoj ste direktor ili osnivanjem udruženja čiji ste osnivač. Bez obzira na osnov za dobijanje boravišne dozvole za koji se odlučite, mi možemo da vam pomognemo.

Cena usluga pomoći oko boravišne dozvole

Naše cene stručnih konsultacija i pomoći oko pribavljanja boravišne dozvole za strance u Srbiji su vrlo konkurentne i povoljne. Pozovite nas i uverite se u naš profesionalni odnos i efikasnost. Naš tim pravnika je tu za vas i učiniće sve što je moguće da u skladu sa zakonom ostvarite svoja prava u Srbiji.

RADNA DOZVOLA ZA STRANCE U SRBIJI

Radna dozvola je dokument koji strancu daje pravo da legalno radi u Srbiji, pod uslovom da stranac ima osnov za izdavanje boravišne dozvole koja mu omogućava da boravi u Srbiji i da obavlja posao u skladu sa propisima.

Za radnu dozvolu koja se traži po osnovu zaposlenja u stranoj ili domaćoj firmi u Srbiji mora se utvrditi ko strancu poverava obavljanje poslova i obezbeđuje radno mesto, kao i vrsta posla koji će stranac obavljati. Dakle, poslodavac koji zapošljava stranca kao radnika u Srbiji mora biti aktivno uključen u proces pribavljanja radne dozvole za radnika. Ukoliko želite da, kao poslodavac, radniku iz inostranstva pomognete u pribavljanju radne dozvole, skoro sav posao mi možemo uraditi za vas.

Prikupljanje dokumentacije, provera zakonskih propisa i ugovora o radu, kao i podnošenje dokumentacije može biti deo naše usluge.

Ako nemate vremena ili niste sigurni kako da pripremite i podnesete zahtev za radnu dozvolu za radnika, pozovite nas i mi ćemo sve to rado učiniti za nas.

Kao cena usluge pomoći za pribavljanje boravišne dozvole, i cena naših usluga u procesu dobijanja radne dozvole je veoma konkurentna i povoljna. Pozovite nas i dogovorite sigurno najbolje usluge pomoći oko boravišnih i radnih dozvola za strance u Srbiji.