na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Mašinsko prevođenje

MAŠINSKO PREVOĐENJE je deo računarske lingvistike.

Pojava mašinskog prevođenja je znatno automatizovala sam proces prevođenja.

Samim tim sam proces prevođenja je znatno unapređen, a maksimalni efekat što se tiče preciznosti i tačnosti nije na zavidnom nivou.

Mašinsko prevođenje zahteva upotrebu računarskog softvera i programiranje, u cilju prevođenja teksta. Prvi počeci su sa pojavom prvih računara.

Najveći izazov, shodno tome je programiranje softvera da razume tekstove, isto kao sto ga ljudi razumeju i oni se stalno usavršavaju.

Koliko god da se softver za mašinsko prevođenje usavršava, ljudi (prevodioci-lingvisti/će uvek morati da dodatno obrađuju i doteruju tekst.

Glavna stvar i prednost je dobijanje na vremenu i brzini rada.

Sam reprezantivni primer je “Googl translate“.

Ali pošto mašina ne može da povezuje kontekste i fraze potrebno je da lingvista -prevodilac doteruje tekst.

Kvalitet teksta obično opada sa obimom i količinom teksta, tako da je najbolja opcija da u samo prevođenje budu uključeni mašina i čovek.

Prvi programi za mašinsko prevođenje su počeli pre 50-tak godina.

Dolazimo do zaključka da se često zbog uštede na vremenu, odlučujemo za mašinsko prevođenje, pogotovo kada treba prevesti veču količinu teksta, a imamo kratak period za to.

Ljudi često ne prave razliku između mašinskog prevođenja i prevođenja pomoću alata za prevođenje (CAT). Razlika je u tome što alati dopunjuju fraze i tekst u radu, dok mašinsko prevođenje radi isključivo softver.