na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Overa nemačkog prevoda Apostile pečatom

Kao specifičan način overe prevoda za bilo koji jezik, uključujući i prevod na nemački i sa nemačkog, Apostile pečat je jedini dokaz validnosti prevedenog dokumenta pred sudom i drugim domaćim i stranim institucijama koje ga zahtevaju. Da bi se dokument, preveden sa nemačkog ili na nemački jezik, overio Apostile pečatom, neophodno je prevod uraditi kod licenciranog sudskog tumača za nemački jezik.

Naši sudski tumači za nemački jezik, svojim potpisom i Apostile pečatom, garantuje da je prevod urađen i njegov smisao identičan originalnom dokumentu.

Apostile overa prevoda na nemački ili sa nemačkog jezika se veoma često radi u slučajevima kada sud ili druga institucija to zahtevaju, što zbog boljeg razumevanja dokumentacije, što zbog pravne validnosti donesenih odluka i rešenja.

Najčešći dokumenti za koje se zahteva sudsko tumačenje sa overom za nemački jezik su:

  • Diplome fakulteta
  • Dokumenta za podnošenje zahteva za vize
  • Diplome raznih škola
  • Žalbe, tužbe u slučajevima sporova u koje su uključene stranke iz inostranstva
  • Medicinska dokumentacija i slično.