na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Prevod audio i video materijala

PREVODI » Prevod audio i video materijala

Prevod audio i video materijala se odnosi na proces prevođenja govornog ili snimljenog sadržaja sa jednog jezika na drugi. To uključuje pretvaranje audio ili video zapisa, kao što su intervjui, prezentacije, govori, podkasti ili vebinari, u pisani ili govorni oblik na drugom jeziku.

Prevod audio i video materijala Beograd

Prevod audio i video materijala se može obaviti na nekoliko načina, uključujući:

Titlovanje: Ovo uključuje prikazivanje prevedenog teksta na ekranu koji odgovara izgovorenom ili snimljenom sadržaju. Titlovanje se obično koristi u filmovima, TV emisijama i onlajn video zapisima.

Presnimavanje/sinhronizovanje: Ovo uključuje zamenu originalnog zvuka novim na ciljnom jeziku. Sinhronizovanje se obično koristi u filmovima, TV emisijama i crtanim filmovima.

Voiceover: Ovo uključuje prevođenje originalnog zvuka i snimanje novog audio zapisa na ciljnom jeziku koji se reprodukuje istovremeno sa originalnim zvukom.

Transkripcija i prevod: Ovo uključuje transkripciju izgovorenog ili snimljenog sadržaja na originalnom jeziku, prevođenje sadržaja na ciljni jezik i proizvodnju novog audio ili video snimka sa prevedenim sadržajem.

Prevod audio i video materijala je neophodna usluga za kompanije i organizacije koje posluju globalno ili ciljaju multikulturalnu publiku. Pomaže da se obezbedi da komunikacija bude jasna i efikasna i da se poruke tačno prenose na različitim jezicima i kulturama.