SUDSKI TUMAČ

SUDSKI TUMAČ SA OVEROM - PREVOĐENJE PISANIH MATERIJALA

Sudski tumač je osoba koja ima veštine i mogućnosti prevoda dokumenata, tekstova koji sadrže uobičajene ili stručne termine, a koji ima dozvolu nadležnih institucija da prevedena dokumenta overi pečatom sudskog tumača. Overom pečatom sudskog tumača, sudski tumač garantuje za ispravnost i istovetnost smisla originalnog teksta i teksta koji je dobijen prevodom na određeni jezik.

 

SUDSKI TUMAČ - PREVOD DOKUMENATA

Sudski tumač može prevoditi sve vrste dokumenata sa overom, a neki od najčešćih su:

 • Izvodi iz matičnih knjiga
 • Potvrde o državljanstvu
 • Pisma i dopisi
 • Dokumenta koja zahteva sud
 • Ugovori o kupoprodaji, zakupu, zastupanju
 • Ugovori o izdržavanju
 • Molbe, prijave, aplikacije za vize
 • Pisma preporuke
 • CV-ji i propratna pisma
 • Diplome i svedočanstva

 

SUDSKI TUMAČ - PREVODILAC U POSREDOVANJU

Sudski tumač takođe ima pravo i da svojim prisustvom i prevođenjem konverzacija predstavlja strane ili domaće državljane pred institucijama za koje je to neophodno. Neki od slučajeva potrebe za uslugama sudskog tumača pred institucijama su:

 

SUDSKI TUMAČ U BEOGRADU ZA JEZIKE: 

NOVOSTI I AKCIJE
 • PREVOD DOKUMENTA 790 DIN

  Iskoristite priliku i obezbedite sebi prevod dokumenata za samo 790 dinara... Više...

   

 • PREVOD SAJTA OD 590 DIN

  Povoljan prevod tekstova za sajtove na sve važnije svetske jezike... Više...

 • REFERENCE

  Naši klijenti su brojna mala i srednja preduzeća poznate kuće svih robnih marki, poznate ličnosti, advokatske kancelarije, bolnice itd...