na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Sudski tumač na venčanju

Sanjali ste o svom danu venčanja veoma dugo i želite da sve bude savršeno, pa čak i glas koji će prevesti vaše ili reči vašeg partnera na odgovarajući jezik pred matičarem. Biće nam drago da vam pomognemo u tome. Venčanja dvoje ljudi sa različitih govornih područja odavno nisu novost i sve ih je više. Ono što je obaveza za sve koji ne govore jezik zemlje u kojoj se venčavaju je da imaju prevodioca koji će njihove reči prevesti baš onako kako treba.

U Srbiji, kao i recimo u Italiji, ako vi ili vaš partner niste državljani zemlje i ne govorite jezik, zakon zahteva prevodioca da prevede reči matičara, kako bi se osiguralo da oboje razumete šta se dešava. Brak je pravno obavezujući ugovor i zato uključene strane moraju da razumeju šta rade i na šta pristaju.

Naši prevodioci za venčanja mogu da vam pomognu na velikom broju jezika: italijanski, engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, arapski itd. Možete računati na naše iskustvo, profesionalnost i diskreciju na vaš poseban dan.

Šta radi tumač-prevodilac na venčanju? Pored prevoda službenog dela venčanja pred matičarem, može umesto vas razgovarati sa dobavljačima i organizatorima venčanja ako ne govore vaš jezik. Zakon zahteva i da određene dokumente imate stručno prevedene sa overom sudskog tumača. Ovo uključuje venčane listove koje morate da predate konzulatu ili diplomatskom telu zemlje porekla stranog supružnika, izvode iz matične knjige rođenih i sl.

Tokom ceremonije venčanja, prevodilac obično stoji pored službenika i prevodi izvod iz zakona koji saopštava matičar, a onda odgovore supružnika. Prevođenje se može raditi simultano ili hvatanjem beleški i prevodom čim službenik završi kratak odlomak. Na ovaj način, strani supružnici, njihovi prijatelji i porodica – koji ne govore jezik kojim matičar govori mogu pratiti ceremoniju i biti deo tog posebnog trenutka.

Možete izabrati i da prevodilac bude prisutan i posle službene ceremonije kako bi pomogao stranim gostima da komuniciraju sa ostalima.