Sudski tumač za arapski jezik

SUDSKI TUMAČ » Sudski tumač za arapski jezik

Sudski tumač za arapski jezik je prevodilac koji je posebno osposobljen za prevođenje pisanih materijala, odnosno dokumenata na arapski jezik ili za prevođenje sa arapskog jezika na srpski ili neki drugi jezik.

Osim mogućnosti prevođenja sa arapskog jezika na srpski i druge jezike i obratno, sudski tumač za arapski jezik ima i kao dodatnu mogućnost overu dokumenata pečatom čime garantuje za validnost prevoda i njegovu smisaonu istovetnost originalom dokumentu.

Arapski jezik

U periodu od 8. veka, Arapska nauka i kultura je bila najrazvijenija. One su se vezivale sa uticajem starih civilizacija. Arapski jezik pripada grupi semitsko-hamitskih jezika. Arapski jezik je jedan od leksički najbogatijih i gramatički najčistijih jezika na svijetu. Od svih semitskih jezika u koje spadaju hebrejski, aramejski, etiopski, arapski jezik ima najrazvijeniju morfologiju i sintaksu, i najbogatiji vokabular. Pripada južnom ogranku semitskih jezika i afroazijskoj porodici jezika. Govori ga oko dvije stotine miliona ljudi, a na različite načine se izučava širom svijeta. Kao jezik jedne od najvećih svjetskih religija i službeni jezik mnogih država i dinastija koje su vladale u prošlosti, arapski jezik je ostavio traga i na drugim jezicima u svijetu.

Arapski jezik pripada porodici semitskih jezika, četvrti je u svetu po raširenosti kao maternji jezik, govori se širom Arapskog sveta (286 miliona stanovnika, od kojih 225 miliona kao maternji). Arapskim jezikom se piše barem od 6. veka, i litrugijski je jezik Islama. Zvanični je jezik Ujedinjenih nacija, Arapske ligeArapski jezik pripada semitskoj grupi jezika zajedno sa aramejskim, hebrejskim, ugaritskim i feničanskim jezikom. Arapskim jezikom se govori od 6. veka nove ere, kada se uspostavljanjem islama na teritoriji Arabijskog poluostrva, sprovela njegova standardizacija., Kuran. Standardni arapski jezik je konzervativniji i očuvaniji oblik od ostalih varijeteta koji se koriste u govornoj komunikaciji, te je jezička raslojenost - diglosija izuzetno rasprostranjena u arapskom govornom područjuSavremeni pisani jezik potiče od jezika Kurana, poznatiji još kao klasični arapski ili kuranski arapski jezik. Široko je korišćen u školama, na univerzitetima, koristi se na radnim mestima, u vladama i medijima - ovaj varijetet se koristi kao zvanični jezik u 26 zemalja i liturgijski je jezik islama.Arapski jezik je uticao i na druge jezike koji su prihvatili islam, poput persijskog, turskog, bengali, somali, svahili, bosanski, kazahstanski, bengalski, hindi, urdu, malajski i hausa. Tokom srednjeg veka, književni arapski jezik je bio glavni nosilac kulture u Evropi, a posebno u oblasti nauke, matematike i filozofije. U arapskom jeziku postoje i reči drugih jezika, poput hebrejskog, grčkog, persijskog, kao i sirijačkog jezika u ranom periodu, u srednjem veku, osetan je uticaj turskog jezika, i kratkotrajni uticaj evropskih jezika, francuskog i engleskog u modernom periodu. 

SUDSKI TUMAČ ZA ARAPSKI

Sudski tumač za arapski jezik može raditi:

 • Sudsko tumačenje izvoda iz matičnih knjiga
 • Sudsko tumačenje potvrda o državljanstvu
 • Sudsko tumačenje pisama i dopisa
 • Sudsko tumačenje dokumenta koje zahteva sud
 • Sudsko tumačenje ugovora o kupoprodaji, zakupu, zastupanju
 • Sudsko tumačenje ugovora o izdržavanju
 • Sudsko tumačenje molbi, prijava, aplikacija za vize
 • Sudsko tumačenje pisama preporuke
 • Sudsko tumačenje CV-ja i propratnih pisama
 • Sudsko tumačenje diploma i svedočanstava

 

SUDSKO TUMAČENJE DOKUMENATA

Ukoliko imate potrebu za sudskim tumačenjem, odnosno prevodom dokumenata sa arapskog na srpski ili sa srpskog na arapski kao sa drugih i na druge jezike, možete poslati fajl u elektronskom obliku koristeći formular na stranici Pošaljite fajl za prevod. Na osnovu poslatog fajla, dužine i vrste teksta, kao i brzine prevoda, odnosno hitnosti, poslaćemo besplatno procenu cene na osnovu koje možete potvrditi izvršenje usluge prevoda sudskog tumača sa ili bez overe.

 

DOSTAVA URAĐENOG PREVODA

Prevod dokumenta sa ili bez overe sudskog tumača može se poslati putem pošte kao obično pismo, preporučeno pismo ili se može zbog brzine dostave poslati nekom kurirskom službom. Slanje dokumenata prevedenih na željeni jezik, gde se ne zahteva overa sudskog tumača, može se izvršiti i putem e-maila u kom slučaju se štedi na vremenu i troškovima isporuke.

NAPOMENA: U cilju zaštite podataka o ličnosti, kao i zaštite ličnih i drgih dokumenata, Agencija ne čuva i ne skladišti primljena elektronska i papirna dokumenta, već ih odmah nakon izvršenja usluge prevođenja ili vraća pošiljaocu sa prevodom ili uništava ukoliko se radi o elektronskom obliku poslatog ili donetog materijala.

  

NOVOSTI I AKCIJE
 • PREVOD DOKUMENTA 790 DIN

  Iskoristite priliku i obezbedite sebi prevod dokumenata za samo 790 dinara... Više...

   

 • PREVOD SAJTA OD 590 DIN

  Povoljan prevod tekstova za sajtove na sve važnije svetske jezike... Više...

 • REFERENCE

  Naši klijenti su brojna mala i srednja preduzeća poznate kuće svih robnih marki, poznate ličnosti, advokatske kancelarije, bolnice itd...