na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Sudski tumač za indonežanski jezik

SUDSKI TUMAČ » Sudski tumač za indonežanski jezik

Sudski tumač za indonežanski jezik je prevodilac koji je posebno osposobljen za prevođenje pisanih materijala, odnosno dokumenata na indonežanski jezik ili za prevođenje sa indonežanskog jezika na srpski ili neki drugi jezik.

Osim mogućnosti prevođenja sa indonežanskog jezika na srpski i druge jezike i obratno, sudski tumač za indonežanski jezik ima i kao dodatnu mogućnost overu dokumenata pečatom čime garantuje za validnost prevoda i njegovu smisaonu istovetnost originalom dokumentu.

SUDSKI TUMAČ ZA INDONEŽANSKI

Sudski tumač za indonežanski jezik može raditi:

  • Sudsko tumačenje izvoda iz matičnih knjiga
  • Sudsko tumačenje potvrda o državljanstvu
  • Sudsko tumačenje pisama i dopisa
  • Sudsko tumačenje dokumenata koje zahteva sud
  • Sudsko tumačenje ugovora o kupoprodaji, zakupu, zastupanju
  • Sudsko tumačenje ugovora o izdržavanju
  • Sudsko tumačenje molbi, prijava, aplikacija za vize
  • Sudsko tumačenje pisama preporuke
  • Sudsko tumačenje CV-ja i propratnih pisama
  • Sudsko tumačenje diploma i svedočanstava

SUDSKO TUMAČENJE DOKUMENATA

Ukoliko imate potrebu za sudskim tumačenjem, odnosno prevodom dokumenata sa indonežanskog na srpski ili sa srpskog na indonežanski kao sa drugih i na druge jezike, možete poslati fajl u elektronskom obliku koristeći email na stranici kontakt. Na osnovu poslatog fajla, dužine i vrste teksta, kao i brzine prevoda, odnosno hitnosti, poslaćemo besplatno procenu cene na osnovu koje možete potvrditi izvršenje usluge prevoda sudskog tumača sa ili bez overe.

DOSTAVA URAĐENOG PREVODA

Prevod dokumenta sa ili bez overe sudskog tumača može se poslati putem pošte kao obično pismo, preporučeno pismo ili se može zbog brzine dostave poslati nekom kurirskom službom. Slanje dokumenata prevedenih na željeni jezik, gde se ne zahteva overa sudskog tumača, može se izvršiti i putem e-maila u kom slučaju se štedi na vremenu i troškovima isporuke.

NAPOMENA: U cilju zaštite podataka o ličnosti, kao i zaštite ličnih i drgih dokumenata, Agencija ne čuva i ne skladišti primljena elektronska i papirna dokumenta, već ih odmah nakon izvršenja usluge prevođenja ili vraća pošiljaocu sa prevodom ili uništava ukoliko se radi o elektronskom obliku poslatog ili donetog materijala.