Sudski tumač za mađarski jezik

SUDSKI TUMAČ » Sudski tumač za mađarski jezik

Sudski tumač za mađarski jezik je prevodilac koji je posebno osposobljen za prevođenje pisanih materijala, odnosno dokumenata na mađarski jezik ili za prevođenje sa mađarskog jezika na srpski ili neki drugi jezik.

Osim mogućnosti prevođenja sa mađarskog jezika na srpski i druge jezike i obratno, sudski tumač za mađarski jezik ima i kao dodatnu mogućnost overu dokumenata pečatom čime garantuje za validnost prevoda i njegovu smisaonu istovetnost originalom dokumentu.

 

SUDSKI TUMAČ ZA MAĐARSKI

Sudski tumač za mađarski jezik može raditi:

 • Sudsko tumačenje izvoda iz matičnih knjiga
 • Sudsko tumačenje potvrda o državljanstvu
 • Sudsko tumačenje pisama i dopisa
 • Sudsko tumačenje dokumenta koje zahteva sud
 • Sudsko tumačenje ugovora o kupoprodaji, zakupu, zastupanju
 • Sudsko tumačenje ugovora o izdržavanju
 • Sudsko tumačenje molbi, prijava, aplikacija za vize
 • Sudsko tumačenje pisama preporuke
 • Sudsko tumačenje CV-ja i propratnih pisama
 • Sudsko tumačenje diploma i svedočanstava

 

SUDSKO TUMAČENJE DOKUMENATA

Ukoliko imate potrebu za sudskim tumačenjem, odnosno prevodom dokumenata sa mađarskog na srpski ili sa srpskog na mađarski kao sa drugih i na druge jezike, možete poslati fajl u elektronskom obliku koristeći formular na stranici Pošaljite fajl za prevod. Na osnovu poslatog fajla, dužine i vrste teksta, kao i brzine prevoda, odnosno hitnosti, poslaćemo besplatno procenu cene na osnovu koje možete potvrditi izvršenje usluge prevoda sudskog tumača sa ili bez overe.

 

DOSTAVA URAĐENOG PREVODA

Prevod dokumenta sa ili bez overe sudskog tumača može se poslati putem pošte kao obično pismo, preporučeno pismo ili se može zbog brzine dostave poslati nekom kurirskom službom. Slanje dokumenata prevedenih na željeni jezik, gde se ne zahteva overa sudskog tumača, može se izvršiti i putem e-maila u kom slučaju se štedi na vremenu i troškovima isporuke.

NAPOMENA: U cilju zaštite podataka o ličnosti, kao i zaštite ličnih i drgih dokumenata, Agencija ne čuva i ne skladišti primljena elektronska i papirna dokumenta, već ih odmah nakon izvršenja usluge prevođenja ili vraća pošiljaocu sa prevodom ili uništava ukoliko se radi o elektronskom obliku poslatog ili donetog materijala.

  

NOVOSTI I AKCIJE
 • PREVOD DOKUMENTA 790 DIN

  Iskoristite priliku i obezbedite sebi prevod dokumenata za samo 790 dinara... Više...

   

 • PREVOD SAJTA OD 590 DIN

  Povoljan prevod tekstova za sajtove na sve važnije svetske jezike... Više...

 • REFERENCE

  Naši klijenti su brojna mala i srednja preduzeća poznate kuće svih robnih marki, poznate ličnosti, advokatske kancelarije, bolnice itd...