na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Kako se računa prevodilačka strana?

Mnogi klijenti koji prvi put naručuju prevodilačke usluge nailaze na pitanja: kako proceniti obim prevodilačkog posla i šta je standardna prevodilačka stranica. Ovo su veoma važna pitanja jer cena prevoda u velikoj meri zavisi od obima posla.

Prevodilačke agencije i slobodni prevodioci koriste različite načine za procenu obima posla. Ove jedinice su znakovi, reči, stranice ili čak redovi.

U različitim delovima sveta se koriste različiti načini za određivanje cene po jednoj prevodilačkoj strani, a u tekstu ispod možete saznati više o tome na osnovu jezičkog para engleski-ruski.

EU, Velika Britanija, SAD i Australija

Prevodilačke agencije i klijenti sa ovih lokacija u većini slučajeva koriste broj reči u dokumentu kako bi odredili obim prevodilačkog posla.

U ovom slučaju, standardna prevodilačka stranica za englesko-ruski jezički par sastoji se od 250 reči.

Ruska federacija

Iako preporuke Saveza prevodilaca Rusije (UTR) ne daju tačnu definiciju za standardnu prevodilačku stranicu, veličina konvencionalno standardne stranice u englesko-ruskoj prevodilačkoj praksi je široko prihvaćena kao 1800 znakova sa razmacima u Ruskoj Federaciji. Na ovaj način prevodilačku stranu računa i najveći broj agencija za prevođenje u Srbiji.

Ovaj standard seže u vreme kada su korišćene pisaće mašine. Pisaće mašine su obezbedile manje-više ujednačene fontove i razmak između redova. Prema UTR, ova standardna vrednost je izvedena iz autorskog lista (40.000 štampanih znakova) podeljenog sa približnim brojem normalno popunjenih stranica u autorskom listu (22.2).

Pošto je MS Word (DOC ili DOCX) jedan od najčešćih formata tekstualnih dokumenata, standardna stranica za prevod od 1800 znakova sa razmacima imaće sledeće parametre: Arial, veličina fonta 14, prored 1,5. Ista standardna stranica će uključivati otprilike 250-280 reči ili 30 redova sa prosečno 60 znakova u svakoj.

Prevodilačka strana po izvornom ili ciljnom jeziku?

Drugo pitanje je koji tekst će se koristiti za procenu obima prevodilačkog posla – izvorni ili ciljni jezik (jedan od jezika iz para)? Kao što možda znate, ruski tekstovi su skoro 1,2 puta duži od engleskih zbog lingvističkih karakteristika ruske rečenične strukture i reči. Stoga će se obim posla procenjen za engleski izvorni tekst razlikovati od obima procenjenog na osnovu ciljanog teksta na ruskom.

Zapravo odabir izvornog ili ciljnog teksta za procenu zavisi od formata izvorne datoteke. U slučaju formata datoteka koje je moguće uređivati kao što su Word, Excel, PowerPoint ili slično, obim posla se procenjuje na osnovu izvornog teksta.

Međutim, ako je tekst dat u formatu koji se ne može uređivati, poput loše skeniranog PDF-a ili rukom pisanog teksta, nije moguće saznati obim posla na osnovu izvornog teksta. U ovoj situaciji najčešće pravimo približnu procenu, dok se konačan obim i cena rada obračunava na osnovu ciljanog (prevedenog) teksta.

Zaključak

Na kraju treba dodati da, pošto ne postoje striktno utvrđeni i opšteprihvaćeni standardi za prevodilačku stranicu, najbolji način da se proceni obim prevodilačkog posla je korišćenje sistema zasnovanog na rečima, koji je primenljiv za sve indoevropske jezika.