na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Sudski tumač kod notara

SUDSKI TUMAČ » Sudski tumač kod notara

Angažovanje kompetentnih i pouzdanih profesionalnih sudskih tumača za nemački, engleski i druge jezike, može biti od velike važnosti za valjanost pravne dokumentacije koja se potpisuje kod notara i zaštitu prava pred sudovima i drugim institucijama. Kao klijent, imate pravo na najbolju moguću pomoć od obučenog i kvalifikovanog sudskog tumača-prevodioca kod notara - bez neprijatnih iznenađenja!

U Agenciji FLASH – sudski tumač Beograd, klijentima pružamo podršku kvalitetnom uslugom prisustva sudskog tumača kod notara za bilo koju kombinaciju jezika. Naši sudski tumači imaju dugogodišnje iskustvo u pravnoj oblasti, pa je njhov izlazak na teren, u ovom slučaju u kancelariju notara, poželjan. Veliki broj naših zadovoljnih klijenata govori o uslugama sudskog tumačenja naše prevodilačke agencije, a jednim pozivom se možete i sami uveriti u brzinu, dostupnost, entuzijazam, posvećenost i pouzdanost.

Zašto sudski tumač kod notara?

Za vas kao klijenta ili za vašeg notara, u velikoj meri je nemoguće objektivno proceniti jezičke veštine, ako se razgovor i dokumenta rade na dva ili više jezika. Dokaz o stručnoj osposobljenosti i kvalitetu tumačenja obezbeđuju se diplomama, svedočanstvima o stepenu stručne spreme ili polaganjem zakletve u vidu uverenja i imenovanja od strane adekvatnih institucija.

Osim dokazane lingvističke kompetencije, profesionalni sudski tumači se temeljno pripremaju za svaki pojedinačni izlazak na teren, sa obavezom poverljivosti i vernog i savesnog prevoda.

U slučaju prisustva sudskog tumača kod notara, naš profesionalni sudski tumač je od suštinske važnosti da osigura da klijent ne bude oštećen u toku pravnog posla zbog lošeg poznavanja jezika, nivoa obrazovanja, kulturoloških razlika ili razlika u pravnim sistemima. Profesionalni sudski tumač kod notara će se pobrinuti da sve saopštene informacije budu u potpunosti i istinito prenete i shvaćene od strane klijenta.

Kada i za koju svrhu treba pozvati sudskog tumača kod notara?

Notarska overa potvrđuje efektivnost pravnog posla, bilo da se radi o osnivanju preduzeća, testamentu, bračnom ugovoru ili kupoprodaji nepokretnosti. Ako jedna od strana u pravnom poslu ne govori dovoljno tečno određeni jezik sa svoje tačke gledišta ili sa stanovišta javnog beležnika, treba pozvati sudskog tumača. Procedura prevoda sudskog tumača obično se odvija tako što notar korak po korak čita dokument na jednom jeziku, a prevodilac zatim uzastopno prevodi na jezik klijenta ono što je pročitano ili za to koristi pisani tekst.

Za razliku od overenog prevoda sudskog tumača, sudski tumač kod notara treba da obezbedi da klijent bude obavešten o sadržaju i pravnim posledicama kako je navedeno u originalnom dokumentu. U tu svrhu se tumači ne samo dokument, već i komunikacija između stranaka i notara.