na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Sudski tumač za kineski jezik Novi Sad

SUDSKI TUMAČ » Sudski tumač za kineski jezik Novi Sad

Sudski tumač za kineski jezik u Novom Sadu je prevodilac koji je posebno osposobljen za prevođenje pisanih materijala, odnosno dokumenata na kineski jezik ili za prevođenje sa kineskog jezika na srpski ili neki drugi jezik.

Osim mogućnosti prevođenja sa kineskog jezika na srpski i druge jezike i obratno, sudski tumač za kineski jezik u Novom Sadu ima i kao dodatnu mogućnost overu dokumenata pečatom čime garantuje za validnost prevoda i njegovu smisaonu istovetnost originalom dokumentu.

 

SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI

Sudski tumač za kineski jezik u novom Sadu može raditi:

  • Sudsko tumačenje izvoda iz matičnih knjiga
  • Sudsko tumačenje potvrda o državljanstvu
  • Sudsko tumačenje pisama i dopisa
  • Sudsko tumačenje dokumenta koje zahteva sud
  • Sudsko tumačenje ugovora o kupoprodaji, zakupu, zastupanju
  • Sudsko tumačenje ugovora o izdržavanju
  • Sudsko tumačenje molbi, prijava, aplikacija za vize
  • Sudsko tumačenje pisama preporuke
  • Sudsko tumačenje CV-ja i propratnih pisama
  • Sudsko tumačenje diploma i svedočanstava

 

SUDSKO TUMAČENJE DOKUMENATA U NOVOM SADU

Ukoliko imate potrebu za sudskim tumačenjem, odnosno prevodom dokumenata sa kineskog na srpski ili sa srpskog na kineski kao sa drugih i na druge jezike u Novom Sadu, možete poslati fajl u elektronskom obliku koristeći email adresu na kontakt stranici. Na osnovu poslatog fajla, poslaćemo besplatno procenu cene na osnovu koje možete potvrditi izvršenje usluge prevoda sudskog tumača sa ili bez overe.

 

DOSTAVA URAĐENOG PREVODA U NOVOM SADU

Prevod dokumenta sa ili bez overe sudskog tumača može se poslati putem pošte kao obično pismo, preporučeno pismo ili se može zbog brzine dostave poslati nekom kurirskom službom. Slanje dokumenata prevedenih na željeni jezik, gde se ne zahteva overa sudskog tumača, može se izvršiti i putem e-maila u kom slučaju se štedi na vremenu i troškovima isporuke.

NAPOMENA: U cilju zaštite podataka o ličnosti, kao i zaštite ličnih i drgih dokumenata, Agencija ne čuva i ne skladišti primljena elektronska i papirna dokumenta, već ih odmah nakon izvršenja usluge prevođenja ili vraća pošiljaocu sa prevodom ili uništava ukoliko se radi o elektronskom obliku poslatog ili donetog materijala.