na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Sudski tumač za kupoprodaju stana kod notara

U poslednje vreme se sve veći broj Rusa doseljava u Srbiju i interesuje za kupovinu stana od naših državljana, a većina njih ne govori srpski jezik, i zato je dobro imati i sudskog tumača-prevodioca u kancelariji notara.

Sudski tumač kod notara može biti od velikog značaja za pravnu važnost dokumenta o kupoprodaji. Uspešan prevod i razumevanje svih činjenica u sklopu procesa kupoprodaje nekretnine može napraviti veliku razliku u pravnoj važnosti ugovora.

Korist od prisustva sudskog tumača kod notara

Potpisivanje ugovora o kupovini i prodaji stana se obavlja kod notara, i može se uraditi između dva fizička lica ili između fizičkih i pravnih lica. Ako jedan od potpisnika ugovora ne govori srpski u dovoljnoj meri ili ga ne govori uopšte, neće moći da razume svoja prava i ugovorne obaveze. Prisustvo sudskog tumača kod notara može napraviti veliku razliku samim tim što će on na najbolji i najprecizniji način prevesti sve činjenice koje postoje u ugovoru.

Pored toga što će sudski tumač-prevodilac uspešno prevesti sve što notar kaže ili zatraži, prilikom overe sudski tumač može potvrditi valjanost prevoda dokumenata koji se pred kupcem ili prodavcem nalaze.

Besplatne konsultacije - sudski tumača kod notara pri kupovini stana

Ako kupujete ili prodajete stan, a to radite sa nekim stranim državljaninom, najbolje je da nas pozovete i konsultujete se o tome da li bi bilo dobro da kod notara bude prisutan i naš profesionalni sudski tumač. Imamo sudske tumače za skoro sve važnije svetske jezike što podrazumeva ruski i ukrajinski.