na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Sudski tumač za latinski jezik

SUDSKI TUMAČ » Sudski tumač za latinski jezik

Sudski tumač za latinski jezik je prevodilac koji je posebno osposobljen za prevođenje pisanih materijala, odnosno dokumenata na latinski jezik ili za prevođenje sa latinskog jezika na srpski ili neki drugi jezik.

Osim mogućnosti prevođenja sa latinskog jezika na srpski i druge jezike i obratno, sudski tumač za latinski jezik ima i kao dodatnu mogućnost overu dokumenata pečatom čime garantuje za validnost prevoda i njegovu smisaonu istovetnost originalom dokumentu.

SUDSKI TUMAČ ZA LATINSKI

Sudski tumač za latinski jezik može raditi:

  • Sudsko tumačenje dokumenata na latinskom
  • Sudsko tumačenje dijagnoza i lekarskih dokumenata
  • Sudsko tumačenje dokumenata koje zahteva sud 

SUDSKO TUMAČENJE DOKUMENATA

Ukoliko imate potrebu za sudskim tumačenjem, odnosno prevodom dokumenata sa latinskog na srpski ili sa srpskog na latinski kao sa drugih i na druge jezike, možete poslati fajl u elektronskom obliku koristeći email adresu na kontakt stranici. Na osnovu poslatog fajla, dužine i vrste teksta, kao i brzine prevoda, odnosno hitnosti, poslaćemo besplatno procenu cene na osnovu koje možete potvrditi izvršenje usluge prevoda sudskog tumača sa ili bez overe.

DOSTAVA URAĐENOG PREVODA

Prevod dokumenta sa ili bez overe sudskog tumača može se poslati putem pošte kao obično pismo, preporučeno pismo ili se može zbog brzine dostave poslati nekom kurirskom službom. Slanje dokumenata prevedenih na željeni jezik, gde se ne zahteva overa sudskog tumača, može se izvršiti i putem e-maila u kom slučaju se štedi na vremenu i troškovima isporuke.

NAPOMENA: U cilju zaštite podataka o ličnosti, kao i zaštite ličnih i drgih dokumenata, Agencija ne čuva i ne skladišti primljena elektronska i papirna dokumenta, već ih odmah nakon izvršenja usluge prevođenja ili vraća pošiljaocu sa prevodom ili uništava ukoliko se radi o elektronskom obliku poslatog ili donetog materijala.